Spuštění aplikace Čistý štít ve společnosti TOMMY STACHI s.r.o.

Po úspěšně navázané spolupráci se společností Mizar Lab a.s., došlo k implementaci její aplikaci Čistý štít do interních systémů společnosti TOMMY STACHI s.r.o. Touto změnou došlo k výraznému zjednodušení rozhodovacích procesů na oddělení Řízení rizik