Půjčku si dnes můžete pořídit stejně snadno jako zboží v regálu supermarketu. Kvalita půjček i jejich poskytovatelů je však různá, a i když nový zákon nastavil na trhu přísnější pravidla a regulace, je třeba mít se při půjčování peněz stále na pozoru.
Přinášíme 7 tipů, které je dobré znát, než si vezmete půjčku.

Přemrštěné sankce neskončily
Nový zákon o spotřebitelském úvěru sice reguluje platby spotřebitele v případě jeho prodlení s úhradou spotřebitelského úvěru, neboť omezuje smluvní pokuty za splátky v prodlení, neseriózní firmy však našly způsob, jak toto obejít. Nikde totiž není stanoveno, kolik si mohou účtovat za zaslanou upomínku. Může se vám tedy stát, že i když máte na první pohled levnou půjčku, úvěrová společnost se na vás zahojí, když se jen opozdíte se splátkou. Počet předražených upomínek rovněž není omezen. Seriózní společnosti poskytují veškeré informace ve srozumitelné formě, uvádějí přehledně všechny podmínky i poplatky a dávají klientovi k podpisu smlouvu, která je jednoduchá a neobsahuje žádné kličky.

Předčasné splacení kdykoliv a bez poplatků
Absurdní poplatky za předčasné splacení půjčky jsou již na ústupu. Mnohé společnosti si je ale stále účtují, a proto by se měl každý zájemce o půjčku předem detailně seznámit se všemi podmínkami a poplatky. Spotřebitel je oprávněn spotřebitelský úvěr zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání úvěru. V takovém případě má právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, jež by byl povinen platit v případě, kdy by k předčasnému splacení nedošlo. Věřitel má zase právo pouze na náhradu účelně vynaložených nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením, a i jejich výše je omezena zákonem.

Půjčky smí nově nabízet jen 106 poskytovatelů
Ještě nedávno mohlo nabízet půjčky přes 60 tisíc poskytovatelů a zprostředkovatelů. Nové podmínky nastavené zákonem o spotřebitelském úvěru však dokázalo splnit pouze 106 poskytovatelů, kteří před začátkem letošního března požádali ČNB o potřebnou licenci a v současné době působí v takzvaném přechodném režimu. „Díky náročným kritériím pro poskytovatele se trh značně vyčistil a zprůhlednil,“ uvádí Robin Stránský, marketingový manažer společnosti Tommy Stachi, která je ryze českou společností s třináctiletou tradicí a svým klientům poskytuje střednědobé půjčky. „Existuje zde však riziko, že mnohé subjekty budou půjčovat i nadále mimo zákon a mimo veškerý dohled, což může neopatrného člověka dostat do potíží,“ varuje Robin Stránský s tím, že když půjčku, tak jedině od poskytovatele registrovaného u ČNB. Zda má subjekt potřebnou licenci nebo je v přechodném období, lze ověřit na internetových stránkách ČNB v sekci Poskytovatelé a zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru.

Přísnější posuzování bonity i čas na rozmyšlenou
Zákon o spotřebitelském úvěru nově také nařizuje bankám i úvěrovým společnostem přísnější posuzování bonity žadatelů o půjčku. Výsledkem je, že v praxi na půjčku dosáhne méně žadatelů, což je potenciální problém hlavně proto, že se neúspěšný žadatel může následně stát obětí úvěrových predátorů a lichvářů fungujících nelegálně mimo regulovaný trh. Pokud je vám ale půjčka schválena, zákon umožňuje využít 14denní lhůtu na rozmyšlenou, během níž jsou vám garantovány parametry půjčky a vy si můžete nabídku porovnat s konkurencí a bez stresu se rozhodnout.

RPSN může být zavádějící, orientujte se i podle celkově zaplacených peněz
RPSN neboli roční procentní sazba nákladů je ukazatel, který lze použít pro posouzení finanční náročnosti úvěru. Při výpočtu RPSN je zohledněna nejen platba jistiny a úroků, ale též platby některých dalších nákladů, které jsou stanoveny zákonem o spotřebitelském úvěru. Úrok ukazuje pouze cenu vypůjčených peněz a nejsou v něm zahrnuty ostatní náklady. Oproti úroku v sobě tedy RPSN nese veškeré náklady související s úvěrem a všichni věřitelé jsou povinni RPSN uvádět u všech úvěrů bez ohledu na dobu jejich splatnosti. Zejména u krátkodobých spotřebitelských úvěrů proto může být RPSN poněkud zavádějící. Půjčky před výplatou se splatností v řádech týdnů mají RPSN extrémně vysoké, ale vzhledem k výši půjčky a době splatnosti spotřebitel tuto nevýhodnost příliš nepocítí. Podle Robina Stránského může být RPSN matoucí i u akčních nabídek, kdy například poskytovatel vrací za dobrou platební morálku zaplacené úroky zpět. „Aktuálně mohou naši klienti v rámci akce Úrokové prázdniny dostat veškeré zaplacené úroky zpět, pokud splácí včas a doplatí půjčku před termínem třetí splátky,“ uvádí Stránský a dodává: „Je tedy zřejmé, že uvedené RPSN v takovém případě není směrodatné a při posuzování výhodnosti půjčky je nejen v tomto příkladu, ale i obecně vhodné brát do úvahy rovněž celkovou částku, kterou je třeba poskytovateli splatit.“

Půjčit si dnes můžete opravdu rychle
Moderní technologie nám usnadňují život ve všech směrech, což se projevuje i ve světě financí. Koupit si jakékoliv zboží přes internet včetně doručení je již naprostou samozřejmostí. Nejinak je tomu u půjček i jiných finančních produktů. Díky rychlému online srovnání navíc člověk získává kvalitní přehled o celkové nabídce na trhu a rovněž ušetří spoustu času. „Poskytnutí půjčky je dnes velmi rychlé. Při online vyřízení umožňujeme klientům čerpat peníze do 24 hodin,“ upozorňuje Robin Stránský. „Pokud se klient rozhodne řešit půjčku na naší pobočce osobně, může mít peníze k dispozici do 20 minut,“ dodává Robin Stránský.

Nebankovních půjček se nebojte
Licencovaní poskytovatelé a zprostředkovatelé půjček musejí od 1. března 2017 splňovat náročné podmínky, aby mohli půjčky i nadále nabízet. Neuspějete-li tedy s žádostí v bance, nebojte se obrátit na nebankovní společnost. Pokud si zažádala o licenci dle nového zákona o spotřebitelském úvěru, lze ji považovat za bezpečnou a srovnatelnou alternativu klasické banky.