Odklad splátek dle zákonem stanoveného splátkového moratoria posledním říjnovým dnem skončil a od 1. 11. 2020 je potřeba své úvěry začít znovu pravidelně splácet. Úvěry je nutné hradit dle původního splátkového kalendáře, to znamená v původních pravidelných měsíčních splátek a termínech.