Musíme Vás upozornit na riziko zesplatnění úvěru, ke kterému může dojít v případě Vašeho neplnění podmínek smlouvy. Takovým situacím se snažíme co nejvíce předcházet, ale ze zkušeností bohužel víme, že nastávají velice často.

Nemůžete splácet půjčku včas? Nastane-li tento problém, ihned nás kontaktujte a seznamte nás s Vaší situací. Společně nalezneme řešení. Pokud nebudete záležitost řešit, budeme Vám účtovat sankce podle podmínek uvedených ve smlouvě. Doporučujeme Vám proto se opravdu důkladně se smlouvou seznámit, a to hlavně s pokutami a sankcemi, které mohou následovat v případě neplnění smluvních podmínek.