Od 1.10.2020 již nelze přijmout žádost o odklad splátek, protože dle zákona č. 177/2020 Sb. byl posledním dnem pro akceptaci 30.9.2020. Oznámení podaná po tomto datu již nelze vyřídit.