Nadále platí, že veškeré platby /vyplácení úvěrů, přijímání splátek/ realizujeme pouze bezhotovostně prostřednictvím převodů mezi bankovními účty.