Již od dětství se učíme o důležitosti finanční gramotnosti.

Bohužel však její výuka často zaostává a lidé se tak v oblasti financí těžko orientují. Pojďme se společně podívat na nejdůležitější informace ve smlouvě o půjčce, které byste měli znát.

 

Kolik si půjčujete

Částce, kterou si vypůjčíte od finanční společnosti, se říká jistina. Ve smlouvě ji také často naleznete jako výši úvěru. Tato peněžní suma nezahrnuje úroky ani poplatky.

 

Za jakou cenu si půjčujete

Odměna za vypůjčení peněz se nazývá úrok. Jinými slovy je to cena, kterou zaplatíte finanční instituci navíc za to, že Vám peníze půjčila. Úrok se vypočítá z jistiny pomocí úrokové sazby. Ta se udává nejčastěji v procentech za jeden rok (zkratka p.a.).

 

Poplatky za služby

S čerpáním úvěru jsou často spojeny také poplatky, většinou pojmenované jako administrativní. Představují peněžní částku placenou za poskytnutí služby a pokrývají náklady společnosti, které jí vzniknou v souvislosti se správou úvěru. To znamená náklady vynaložené na poskytnutí poradenství a klientského servisu, služby infolinky, korespondenci s klientem, provozování Klientského centra a podobně.

 

Co je to RPSN

Roční procentní sazba nákladů, zkráceně RPSN, představuje procentuální podíl z vypůjčené částky, jež musíte zaplatit navíc v souvislosti s čerpáním úvěru. Udává se na roční bázi a kromě úroků zahrnuje i všechny ostatní platby související s úvěrem, například poplatky nebo pojištění. Její výpočet dále ovlivňuje celková doba splatnosti půjčky, frekvence splácení a také to, že je při jejím výpočtu využito složeného úročení. Roční procentní sazbu nákladů musí společnosti uvádět povinně. Slouží k snazšímu porovnání výhodnosti jednotlivých úvěrů.

 

Kolik budete splácet

Sjednali jste si úvěr, ale nevíte, kolik máte platit? Údaj naleznete ve smlouvě jako měsíční splátku. Je to pravidelná platba, kterou splácíte svůj závazek vůči finanční společnosti. Skládá se ze splátky jistiny (takzvaného úmoru), úroku a případných poplatků za služby.

 

Kdy budete platit splátky

Každá měsíční splátka má přesně určené datum, do kdy má být uhrazena. Nejčastěji se udává, kolikátý den v měsíci to má být, například: „Každá splátka je splatná k 5. dni v měsíci.“ Ale pozor, tímto datem se myslí den, kdy musí být suma připsána na účet finanční instituce, ne den, kdy ji teprve dáte k proplacení.

 

Když Vám přijde upomínka

Jakmile se ocitnete v prodlení se svou pravidelnou měsíční splátkou, přijde Vám od finanční instituce dopis, popřípadě email. Pomocí něj Vám věřitel připomíná, abyste splátku uhradili, jinak Vám budou účtovány případné sankce za prodlení. Nacházíte-li se momentálně ve finanční tísni a nemáte dostatek financí na zaplacení splátky, rozhodně nestrkejte hlavu do písku a s věřitelem se co nejdříve spojte. Čím dříve začnete potíže řešit, tím to bude snazší. Vždy se dá najít nějaké východisko.

 

Sankce za prodlení

Pokud splácíte úvěr pomocí bankovního převodu, vždy si nastavte trvalý příkaz, ať se Vám nestane, že se s platbou své pravidelné měsíční splátky opozdíte. Při hotovostních úhradách si musíte datum splatnosti pohlídat sami. Nezaplatíte-li včas a ocitnete se v prodlení, věřitel Vám je oprávněn účtovat, je-li tak ujednáno ve smlouvě, úrok z prodlení a smluvní pokutu. Obě sankce jsou počítány z výše dlužné jistiny. Protože společnosti vždy vznikají také nemalé náklady spojené s Vaším upomínáním, pravděpodobně Vám bude účtovat taktéž náhradu účelně vynaložených nákladů. Mezi ty například patří náklady na elektronickou komunikaci prostřednictvím SMS zpráv, odeslání upomínek, personální náklady a podobně. Účtování těchto nákladů by mělo být vždy opodstatněné a přiměřené vzhledem k okolnostem Vašeho prodlení. Pokud netušíte, za co máte věřiteli platit, neváhejte ho požádat o přehled vyúčtování.

 

Více o naší Snadné půjčce

[RS]